VIP ZM e.V.

Verband innovativ-praktizierender
Zahnmediziner/-innen e.V.
(Stowarzyszenie Innowacyjnie Praktykujących Stomatologów)
7. KONGRES
IMPLANTOLOGICZNY VIP-ZM

Flonheim / NIEMCY
5–7 czerwca 2020

Tłumaczenie
symultaniczne
na j.polski